FAQ

FAQ ENG

Below you will find the answers to all the main questions that may appear with reference to the practical side of Game Music Festival 2020. Due to the pandemic situation, any such event is largely dependent on the regulations applied by the venue (in our case it is the NFM in Wroclaw), as well as all restrictions imposed countrywide by the Polish Ministry of Health. We will do our best to keep this FAQ up to date if anything changes.

FAQ PL

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na główne pytania, które mogą pojawić się w związku z tegoroczną edycją Game Music Festivalu. Z uwagi na sytuację pandemiczną, każda impreza masowa w dużej mierze zależy także od regulacji stosowanych przez miejsce, w którym się odbywa (w naszym przypadku jest to wrocławskie NFM) oraz od obostrzeń narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia. Postaramy się aktualizować poniższe FAQ możliwie na bieżąco.

The COVID-19 pandemic forced us to make some changes to the formula of the festival. Firstly, the amount of tickets available this year is strictly limited. Secondly, both concerts will be also streamed online. You will find more details in further paragraphs below.

These limitations are a result of the sanitary regulations, and exist to facilitate proper social distancing rules among the audience.

All tickets are available for purchase via the Ticketmaster platform:

https://shops.ticketmasterpartners.com/game-music-festival

You can also buy them in one of the Media Markt stores as well as through the network of Ticketmaster distribution points – the full list is here:

https://www.ticketmaster.pl/feature/special/outlets.html?language=en-us

No, all transmissions of this year’s performances will be free and open. Nevertheless, we will be very grateful if you consider supporting us with even a smallest tip via https://patronite.pl/gamemusic – this would help us cover the costs of streaming and sustaining our Game Music Foundation, so that we may organize more similar events in the future for you!

Yes, all concert videos will be uploaded to YouTube, although this might happen sometime after the festival. We encourage you to participate in the live streaming!

Yes, we plan to invite several very special guests to Wroclaw this time as well, if only the air traffic regulations allow us to. However, even if this turns out to be impossible, we will still organize their involvement remotely.

We are planning to organize the masterclass workshops and similar accompanying events in 2020, too. Their exact form depends on the onsite presence of our special guests, so we may also allow an online version of this. The relevant details shall be announced later on.

The seating layout of the concert hall resembles a checkerboard this time – you can basically take every second seat in the audience area. So yes, you can sit together, though separated by a single empty seat.

The NFM is very well prepared in terms of overall hygienic conditions. The venue is being regularly disinfected, and personal disinfectants are also available.

At this moment – yes, only people who have their mouths and noses covered (in line with the general sanitary regulations) are allowed to enter the NFM. This regulation can still change before October.

Yes, each participant will have his or her temperature of the body measured at the festival entrance. Persons with a fever cannot enter the NFM. Please take this into consideration and plan an earlier arrival if possible (no later than half an hour before the concert begins). A ticket refund is available in case someone is prohibited to enter the festival because of too high body temperature.

If the country borders become closed before the festival, resulting in a situation where you cannot physically arrive to Wroclaw from another country after you already bought a ticket, we will refund that purchase.

Pandemia koronawirusa wymusiła na nas pewne zmiany w formule festiwalu. Po pierwsze, liczba biletów dostępnych w sprzedaży jest teraz ściśle ograniczona. Po drugie, obydwa koncerty festiwalowe będą także dostępne online. Więcej szczegółów znajdziecie w kolejnych punktach poniżej.

Wynika to ze względów sanitarnych – aby umożliwić zachowanie odpowiedniego dystansu między uczestnikami na widowni.

Wszystkie bilety można nabyć online poprzez platformę Ticketmaster:

https://shops.ticketmasterpartners.com/game-music-festival

Istnieje także możliwość zakupu w sklepach Media Markt oraz poprzez stacjonarną sieć sprzedaży Ticketmaster, lista punktów znajduje się tutaj:

https://www.ticketmaster.pl/feature/special/outlets.html?language=pl-pl

Nie, wszystkie transmisje online z tegorocznych koncertów będą darmowe i otwarte. Będziemy jednak bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujecie się wesprzeć nas choćby symboliczną kwotą: https://patronite.pl/gamemusic – pozwoli nam to pokryć koszty obsługi technicznej i działalności Fundacji Game Music, aby w przyszłości mogło pojawić się więcej podobnych wydarzeń.

Tak, wszystkie nagrania zostaną zamieszczone na YouTube, lecz nastąpi to pewien czas po festiwalu. Gorąco zachęcamy do udziału w transmisji na żywo!

Tak, chcemy zaprosić do Wrocławia kilka wyjątkowych osób, jeżeli tylko pozwolą nam na to regulacje prawne i ograniczenia ruchu lotniczego. Jeśli jednak nie uda się nam ściągnąć gości specjalnych na miejsce, to zorganizujemy wszystko z ich udziałem zdalnie.

Chcemy ponownie zorganizować warsztaty masterclass i podobne wydarzenia towarzyszące. Ich dokładna forma będzie zależna od obecności gości specjalnych, więc dopuszczamy także wersję online. Szczegóły zostaną ogłoszone w dalszej części roku.

Plan sali przypomina tym razem szachownicę – można zająć co drugie miejsce. Jest więc możliwość siedzenia razem, lecz zachowując odstęp jednego pustego miejsca między sobą.

Władze NFM bardzo dbają o odpowiednie warunki higieniczne – obiekt jest regularnie dezynfekowany, są także dostępne środki do dezynfekcji osobistej.

Na ten moment – tak, do NFM są wpuszczane jedynie osoby mające zakryte usta i nos, zgodnie z ogólnie panującymi przepisami dot. używania maseczek i przyłbic w miejscach publicznych. Do października te regulacje mogą ulec zmianie.

Tak, każdemu uczestnikowi festiwalu zostanie zmierzona temperatura ciała. Osoby z gorączką nie mogą zostać wpuszczone na teren NFM. Prosimy wziąć to pod uwagę i w miarę możliwości zaplanować wcześniejsze przyjście (najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem koncertu). W przypadku niewpuszczenia z uwagi na temperaturę ciała, uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów biletu.

Jeżeli granice krajów zostaną zamknięte przed festiwalem, fizycznie uniemożliwiając Ci przylot lub przyjazd z innego państwa na miejsce koncertu, wówczas zwrócimy Ci koszty zakupionego biletu na GMF.